Nasil işliyor

Photos

KYY ARAÇ KUTUSU

Kapasite geliştirme için

Bu bir kapasite geliştirme için Kendin Yap Yaklaşımlı (KYY) Araç Kutusu’dur. Sivil toplum aktörlerini, girişimlerini ve sivil toplum örgütlerini karmaşıklık ve belirsizlikler zamanında harekete geçmek, işbirliği yapmak ve iz bırakan bir etki uyandırabilmek üzere - örgütsel yapılarını geliştirebilmeleri için - desteklemeyi amaçlamaktadır.

Araç Kutusu size bir örgüt, girişim ya da tüzel kişiliği olmayan bir grubun ekibi olarak bir kapasite geliştirme ihtiyacınızı ortaya çıkarma ve bunun üzerinde çalışma olanağı verir.

Örgütlerin karşılarına çıkabilecek farklı sorunlar vardır. Araç Kutusu, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin en sık karşılaştığı zorluklardan bazılarını ele alan seçilmiş sekiz tema’ya odaklanmaktadır. Ekibiniz Araç Kutusu’nu kullanarak öncelikle hangi temalar üzerinde çalışacağını belirlemek üzere özgül kapasite geliştirme ihtiyacını saptayabilir.

Bu Araç Kutusu ile çalışma yapmanın farklı yolları vardır. Kendi kapasite geliştirme ihtiyacınızı gidermek üzere kendinize özel bir atölye serisi gerçekleştirebilirsiniz. Bu atölye serilerine “Patikalar” denmektedir. Her Patika, size verimli bir gelişim süreci içinde kılavuzluk etmek üzere tavsiye edilen bir etkinlikler, tartışmalar ve alıştırmalar dizisini sunar. Bu bileşenlerden her biri ekibinizin özgül ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Çoğu Patika bir tema üzerinde çalışmak için bir gün ayıracağınızı varsaymaktadır. Araç Kutusu Kütüphanesi’nden yararlanarak kendi Patika’nızı da yaratabilir ya da yöntemleri tek tek uygulanacak biçimde deneyebilirsiniz.

ARAÇ KUTUSU İLKELERİ
Ekip olarak yapın: Herkes bilgi sahibidir ve katkı sunabilir.
Kendiniz yapın: Kendi kapasite geliştirme atölyenize kendiniz ev sahipliği yapabilirsiniz. Zaman ayırın ve kendinize en kolay gelecek biçimde yol almak için Patika ve yöntemleri uyarlamakta özgür olun.
Pratik olun: İhtiyacınız olanı kullanın; çevrimiçi ya da çevrimdışı, ne zaman ve nerede isterseniz.

PATİKALARA TOPLU BAKIŞ

Bu Araç Kutusu içindeki Patikaların hepsini bir gözden geçirin. Kendi kapasite geliştirme ihtiyacınızın ne olduğunu bilir durumdaysanız, lütfen temanızı seçin. Aksi durumda, önce ekibinizle hazırlık toplantısı yapın, Patika’nızı sonra indirirsiniz.

ARAÇ KUTUSU’NU KULLANMAYA BAŞLARKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Kolaylaştırıcı

Atölyeyi hazırlamak ve ev sahipliği yapmak üzere bir kolaylaştırıcıya ihtiyacınız.

Roller

Ekibiniz içinde rol dağılımı yapmanız gerekecek.

Süre

Her Patika 1 ya da 2 günlük bir atölye olarak tasarlanmıştır ve farklı oturumlardan oluşmaktadır.

Genel Bakış

Bir Patika Tuvali atölye sonuçlarınızı takip etmenizi kolaylaştıracaktır.

Malzeme

Yönteme bağlı olarak, özgül kolaylaştırıcı malzemelere gereksinim duyacaksınız.

Araçlar

Araç Kutusu farklı araçlar içerir.

Temalar

Araç Kutusu sekiz farklı temayı ele almaktadır.

KYY (Kendin Yap Yaklaşımlı) Araç Kutusu

Araçlarınızın çıktısını alabilir, kendi Araç Kutunuz’u yaratabilir ya da dijital olarak çalışabilirsiniz.

ARAÇ KUTUSU KÜTÜPHANESİ’Nİ GÖZDEN GEÇİRİN