Кутията

Нашият подход

Кутията и описаните в нея дейности са предназначени за хора, които фасилитират развитието на организации, инициативи и екипи или бивайки част от тях, или в други подкрепящи гражданското общество роли. Тя е създадена на основата на споделени ценности, свързани с работната култура и визия за цялостно развитие на обществото. Тези ценности са именно самоорганизация, партисипативни и включващи процеси, продължително учене & саморазвитие, както и хоризонтално сътрудничество. Кутията е достъпна безплатно както онлайн, така и в печатна версия. Съдържанието и подходът постепенно се доразработват на различни езици и в регионални варианти.

Как работи

Нашата общност

Общността ни от обучители и фасилитатори се развива постоянно чрез срещи и обучения както на международно, така и на местно ниво. Тя се поддържа от активната ни международна мрежа от партньорски организации, отдадени на подкрепата на гражданското общество, в което има все повече общности, които биха могли да се облагодетелстват от опита ни.

Свържи се с нас

РАЗГЛЕДАЙ КУТИЯТА

Всичките инструменти и методи са безплатни. Регистрирай се тук, за да свалиш инструмент по избор.

Toolbox Icon

Photos

Изминали работилници и събития

Photos