Photos

YURTTAŞLAR İÇİN ARAÇLAR

KARMAŞIK BİR DÜNYADA

Dünya gitgide daha karmaşık bir hal alıp sürekli değişmekte. Sonuç olarak, sivil toplumun rolü de hızla değişiyor. Sivil toplum paydaşları kolaylaştırıcı, bir araya getiren, yenilikçi, savunucu ve hizmet sağlayan haline geliyor. Yeni sivil toplum tek başına hareket eden herhangi bir kesimin tek başına oluşturamadığı, kendi içinde bütünlüğü olan yaşayan bir sistem. Kesimler arasındaki sınırlar bulanıklaşmış. Taban örgütleri, sosyal girişimler ya da kooperatifler olsun farklı oyuncular aynı amacı paylaşıyor. Toplumsal gelişim bu karışık zamanlardan geçmenin zorluğunu birlikte göğüsleme haline gelmiş durumda.

Yurttaşlar İçin Araçlar bu oynak, belirsiz, karmaşık ve bulanık (“Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous” sözcüklerinin kısaltmasıyla VUCA) dünyaya yanıt vermenin araçlarından biri olarak yaratıldı. Karışık durumlar karmaşık durumlara dönüştüğünde yeni ihtiyaçları karşılamak için yeni yaklaşımlar gerekir. Özgül meseleleri ele alan, kolaylıkla erişilebilen Kendin Yap Yaklaşımlı (KYY) araçlar –yöntem ve atölyeler – sağlayarak bu karmaşık dünyada harekete geçmek ve işbirliği yapmak isteyen sivil toplum aktörlerini destekliyoruz. Araç Kutusu oyuncuların ekipler biçiminde bir örgüt olarak ve diğer sivil toplum aktörleriyle birlikte çalışmalarını iyileştirmelerine olanak sağlıyor.

Karmaşık durumlarda nedenler ve çözümler bilinmez ve çok sayıdadır. Bir sorunun çözümü asla tek değildir. Bu yüzden özgül kapasite geliştirme meselelerine yönelik süreç odaklı atölye taslaklarıyla, özgül bir ihtiyacı karşılama yolunuzu iyileştirme amacıyla ekibinizle geçireceğiniz bir gün için “Tarif”ler veren bir yönlendirme sunuyoruz. “Patika” adını verdiğimiz bu atölye taslağının her zaman sizin ihtiyaçlarınıza ve bağlamınıza göre uyarlanması gerekecektir. Zorluklarınızın saptamasını, çözümlerinizin geliştirilmesini ve bizzat kendinizin nasıl değişmesi gerektiğini anlamayı yalnızca sizin başarabileceğinize inanıyoruz. Araç Kutusu’yla, siz daha güçlü bir ekip, örgüt ve toplum yolunda ilerlerken sizi destekliyoruz.

ARAÇ KUTUSU’NUN HİKÂYESİ

Yurttaşlar İçin Araçlar’ın hikâyesi sivil toplum aktörlerinin kapasitesini güçlendirmek için iş birliği yapan kişi ve örgütlerin hikâyesidir.

İki yıl boyunca Berlin ve İstanbul’da sohbetler edildi; uluslararası bir ekip ortaya çıktı ve proje 2017’de başladı. Sekiz kişi ve dört örgütten oluşan bir ekip olarak bu Araç Kutusu yolculuğuna, Türkiye’deki yerel sivil toplumun güncel zorluk ve ihtiyaçlarına yanıt verecek, kolayca erişilebilen bir KYY (Kendin Yap Yaklaşımlı) Araç Kutusu geliştirme amacıyla çıktık. Bir ihtiyaçlar değerlendirmesi toplantısıyla başladık ve Türkiye’deki sivil toplum aktörlerinin en önemli problemlerine yanıtlar arayan yöntem ve atölye taslakları geliştirdik. 2018’de çekirdek ekip büyüdü ve dört Yunanistanlı örgüt ekibe katıldı. Geliştirme sürecini sürdürüp genişlettik. Şimdi de Yunanistan’daki sivil toplum paydaşlarımız bizimle beraber Yunanistan’ın yerel bağlamına göre araçlar geliştiriyorlar. Araç Kutusu’nun gelişimini Yunanistan ve Türkiye bağlamlarına göre uygulamak özgül ihtiyaçları anlamamızı ve onlara karşılık vermemizi sağladı. Ancak, nedenler ülkelerin bağlamlarına göre farklı olabilse de, küresel çapta sivil toplum bu karmaşık dünyada benzer sorunlarla karşılaşıyor: Bu iki ülke için geliştirilen araçlar farklı coğrafyalarda da sivil toplumu güçlendirmek için uygulamaya geçirilebilir.

BİZ KİMİZ

Program; MitOst tarafından yürütülüp Robert Bosch Vakfı tarafından desteklenmekte, Laden Yurttagüler ve Yörük Kurtaran’ın danışmanlığı, HIGGS ve Impact Hub Athens’ın katkılarıyla Socius, Anadolu Kültür, COMM’ON ve Art of Hosting Athina ile işbirliği halinde yürütülmektedir.

MitOst merkezi Berlin’de olan, kâr amacı gütmeyen bir örgüttür. MitOst, Avrupa ve çevre bölgelerinde kültürel değişim ve aktif yurttaşlığı teşvik etmektedir. 40 farklı ülkede 1.400 üyesi ve çeşitli ortaklarıyla MitOst dinamik bir ağın parçasıdır. Dernek kültürel, dilsel ya da farklı kesimler arası sınırların ötesinde; kültürel değişim, aktif yurttaşlık, toplumsal uyum ve sürdürülebilir kentsel ve kırsal gelişimi destekleyen etkinlikleri teşvik eder, programlar gerçekleştirir.

SOCIUS 1998’den beri örgütsel ve kişisel gelişimi kolaylaştıran bir danışmanlık firmasıdır. Merkezi Almanya’da olmakla birlikte, başta Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ama aynı zamanda Orta ve Uzakdoğu Asya’dan uluslararası çapta geniş bir danışan yelpazesiyle çalışmaktadır. Alman yasaları uyarınca sınırlı sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir şirket ve kooperatiftir.

Anadolu Kültür 2002’de sanat dünyasından, iş çevrelerinden ve sivil toplumdan bireyler, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde ve yurtdışında kültür ve sanatın üretim ve paylaşımını desteklemek için bir araya geldiğinde kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulmuştur. Faaliyetlerini kültürel ve sanatsal alışverişin karşılıklı anlayış ve diyaloğu geliştirerek bölgesel farklılık ve önyargıların aşılmasına yardımcı olacağı ve daha geniş bir kültürel yaşamın yurttaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların konuşulup tartışılmasını sağlayacağı inancıyla sürdürmektedir.

COMM’ON merkezi Atina’da olan, kentte ve daha küçük topluluklar içinde yenilikçi ve sürdürülebilir toplumsal işbirliklerinin “belkemiği” olarak çalışan, kâr amacı gütmeyen bir örgüttür. Yeni toplum etkinliklerini yöneten insanların buluşup birbirlerinden öğrendiği, sahip olduklarını değiş tokuş ettikleri ve birlikte ortak yaşam için etkili ve sürdürülebilir yeni çözümler yaratarak yeni bir toplumsal eko-sistem inşa ettikleri çok düzlemli bir uzam olarak tasarlanmıştır. COMM’ON, tabandaki toplumsal etkinliklerden oluşan canlı bir ağa güç vermekte, farklı toplumsal yönelimlere sahip paydaşlar arasında işbirliklerini teşvik etmekte ve müşterek üretilen bilginin politika yapma olanaklarına çevrilmesini desteklemektedir.

AoHAthina Atina, Yunanistan’ta kayıtlı sosyal bir kooperatif girişimidir. Yakın zaman Yunanistan bağlamından esinlenen AoHAthina’nın çekirdek amacı, birşeyleri mesele ederek girişimlerde bulunan ve yeni çalışma ve yaşama biçimlerinin ilk örneğini oluşturan, yeni yükselen liderler için işbirliğine dayalı öğrenme fırsatları sunmaktır. AoHAthina, sistemsel değişim zamanlarında liderlik uygulamalarını geliştiren Eğitimler, Yaz Programları, İşbirliği Laboratuvarları ve Danışmanlık hizmetleri sağlar.

Robert Bosch Stiftung Avrupa’nın bir şirketle bağlantılı başlıca vakıflarından biridir. Elli yılı aşkın bir zamandır, Robert Bosch’un mirasını sahiplenerek, onun toplumsal ilişkiler ve toplumla ilgili davalara bağlılığını çağdaş bir biçimde sürdürmektedir. Vakıf yalnızca ve dolaysız biçimde hayırsever amaçlara hizmet etmektedir. Sağlık, bilim ve araştırma, eğitim, toplum ve uluslararası ilişkiler konularına odaklanmaktadır.

BİZ KİMİZ

Program; MitOst tarafından yürütülüp Robert Bosch Vakfı tarafından desteklenmekte, Laden Yurttagüler ve Yörük Kurtaran’ın danışmanlığı, HIGGS ve Impact Hub Athens’ın katkılarıyla Socius, Anadolu Kültür, COMM’ON ve Art of Hosting Athina ile işbirliği halinde yürütülmektedir.

Photos

Hakkımızda
ayrıntılar

DAHA FAZLA

Daha fazla bilgi
için iletişime geçin

DAHA FAZLA