Photos

Yurttaşlar İçin Araçlar

Yurttaşlar İçin Araçlar, eyleme geçme, işbirliği yapma ve etki uyandırma yollarını iyileştirmeyi isteyen sivil toplum aktörlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Araç Kutusu, toplumsal gelişim için çalışan sivil toplum aktörleri için üretilmiştir. Bu Araç Kutusu içindeki araçlar ve "Patikalar", Türkiye’deki sivil toplum aktörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına dayalı olarak geliştirilmiştir. Araç Kutusu Türkiye bağlamına göre düşünülmüş olsa da küresel çapta sivil toplum aktörlerine de seslenmektedir. Araç Kutusu, İngilizce ve Türkçe, açık olarak erişilebilen bir platformdur.

Photos

Kendin Yap Yaklaşımı (KYY) ile yeni fırsatlar

Yurttaşlar İçin Araçlar, Kendin Yap Yaklaşımlı (KYY) Araç Kutusu ile kişilerin ve grupların kendi örgütlerinin kapasitesi üzerinde çalışması için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Araç Kutusu; küçük örgütler ve taban örgütleri, girişimler ve büyük kentlerin kaynaklarına erişimi olmayan tüzel kişiliğe sahip olamayan gruplar içindeki sivil toplum oyuncularına kendi ekip ve örgütlerinin kapasitesini kendi kendilerine güçlendirme olanağı vermektedir.

Cube Icon

Ortaklaşa daha zekiyiz

Araç Kutusu’nun seslendiği bir ekip

birlikte çalışmayı güçlendirme arayışındadır,

kendi kapasite geliştirme ihtiyacını keşfetmek ister,

bir gününü özgül bir kapasite geliştirme ihtiyacı üzerinde çalışmak için adamaya isteklidir ya da / yeni araçlar ve yöntemler arıyordur,

içinde bir araç kutusu ekibi atölyesine ev sahipliği yapabilecek kolaylaştırıcılık becerilerine sahip bir ekip üyesi vardır / ya da dışardan bir kolaylaştırıcıyı işe katabilir.