ЗА КУТИЯТА

Photos

КУТИЯТА с граждански инструменти

за колективно действие и организационно развитие

Това е Кутия за изграждане на капацитет. Тя цели да подкрепи хората, които фасилитират развитието на граждански инициативи и организации и на неформални групи и имат желание да развият структурата си на работа така, че да действат, да си сътрудничат и да въздействат в сложните и несигурни времена, в които се намираме.

Направена е така, че да се използва от екипи на организации, инициативи или неформални групи, като им дава възможност да работят върху изграждането на капацитет по конкретна тема.

Организациите се сблъскват с един милион различни предизвикателства. Тази Кутия разглежда 13 избрани теми, които се отнасят към някои от най-често срещаните предизвикателства, пред които гражданските организации в Турция и Гърция са изправени. В кутията има упражнение, което ще помогне на теб и на екипа ти да откриете върху кои теми има нужда да работите.

Може да работите с Кутията по различни начини. Използвайте това, което може да ви бъде от полза! Създайте свой вариант на работилница, ако е нужно. Тези работилници се наричат „Пътища“. 

Всеки от Пътищата дава препоръки за последователност от дейности, дискусии и упражнения, които да насочват теб и екипа ти към плодотворен процес на развитие, като всички те може да бъдат напаснати спрямо нуждите ви. Упражненията с Пътища повечето пъти изискват един цял ден работа със съответната тема. Възможно е да създадете и свой собствен Път, използвайки Кутията, или да изпробвате методите един по един.

ПРИНЦИПИТЕ ЗАД КУТИЯТА

Работа в екип: Всеки притежава знание и може да допринесе за процеса.

Прагматични действия: Като екип, използвайте това, от което имате нужда – онлайн или офлайн, навсякъде и по всяко време.

Взаимна подкрепа: Ние сме общност от активно използващи инструментите обучители, към която всеки от екипа ви може да се обърне.

Темите в Кутията (or just Темите)

Photo

Вътрешна комуникация и решения

Photo

Работа с доброволци

Photo

Роли и отговорности

Photo

Визия и мисия

Photo

Стратегия

Photo

Риск и устойчивост

Photo

Финансов модел

Photo

Знание и учене

Photo

Collective Impact

Photo

Crowdfunding

Photo

Evaluative Learning

Photo

Community Engagement

Photo

Working With Funders

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ кратък преглед

Icon

Фасилитатор

Ще имате нужда от фасилитатор, който да подготви и да бъде домакин на работилницата.

Icon

Роли

Трябва да разпределите ролите в екипа си. 

Icon

Времетраене

Всеки Път е замислен като 1-дневна или 2-дневна работилницата и се състои от различни сесии. 

Преглед

Пътната канава ще помогне на екипа ти да документира резултатите от работилницата.

Icon

Материали

В зависимост от метода екипът ти ще има нужда от специфични материали за модерация.

Icon

Инструменти

Кутията съдържа различни инструменти.

Icon

Теми

Кутията адресира 13 конкретни теми. 

Icon

Кутия „Направи си сам “

може да принтираш инструментите и да създадеш своя собствена Кутия, или да я използваш дигитално.

Разгледай Кутията

Всичките инструменти и методи са безплатни. Регистрирай се тук, за да свалиш инструмент по избор.

Регистрирай се тук