Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Μέσα στην Εργαλειοθήκη θα βρείτε μια σειρά από διαφορετικά εργαστήρια, ασκήσεις και μεθοδολογίες τα οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε είτε σε ομαδοποιημένα πακέτα είτε μεμονωμένα, ανάλογα με το πώς θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με το “Εγχειρίδιο υπευθύνου εργαστηρίου” ώστε να καταλάβετε πώς έχει οργανωθεί, αναπτυχθεί και πώς λειτουργεί η Εργαλειοθήκη. Οι παρακάτω κάρτες μεθοδολογίας και γνώσης, τα φύλλα εργασίας και τα εργαστήρια θα σας οδηγήσουν να ολοκληρώσετε με επιτυχία κάθε μονοπάτι που θα επιλέξετε να ακολουθήσετε.

Photo

Εγχειρίδιο Υπευθύνου Εργαστηρίου

Πως να προετοιμάσετε το εργαστήριό σας χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη.

Photo

Κάρτες Μεθοδολογίας

Περιγράφουν αναλυτικά βήματα ασκήσεων για το πώς να εργαστείτε πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Photo

Φύλλα Εργασίας

Περιέχουν υποδείγματα και πρότυπα πάνω στα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε στοιχεία που θα χρειαστείτε.

Photo

Κάρτες Γνώσης

Παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για θεωρητικά και εννοιολογικά μοντέλα που θα ακολουθήσετε.

Photo

Χάρτης Εργαστηρίου

Σας βοηθά να καταγράψετε και να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου που θα επιλέξετε να κάνετε με την ομάδα σας.

Photo

Θεματικά Εργαστήρια – Μονοπάτια

Θεματικά εργαστήρια που έχουν προ-σχεδιαστεί και αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους θεματικούς τομείς προκλήσεων.