PATİKA’NIZI HAZIRLARKEN

Araç Kutusu her tema için bir Patika içerir. Patikalar, size verimli bir öğrenme süreci içinde kılavuzluk etmek üzere, tavsiye edilen bir etkinlikler, tartışmalar ve alıştırmalar dizisi sunar. Çoğu Patika, ilgili tema üzerinde çalışmak için bir tam gün ayıracağınızı varsaymaktadır.

Patika’nız ve kolaylaştırıcılığa hazırlanmak için lütfen Araç Kutusu kılavuzunu okuyarak inceleyin.

İndir

PATİKALARA TOPLU BAKIŞ

Bu Araç Kutusu içindeki Patikaların hepsini bir gözden geçirin. Kendi kapasite geliştirme ihtiyacınızın ne olduğunu bilir durumdaysanız, lütfen temanızı seçin. Aksi durumda, önce ekibinizle hazırlık toplantısı yapın, Patika’nızı sonra indirirsiniz.

Photo

İç İletişim ve Kararlar

Ekibiniz içinde sağlıklı iç iletişim ve karar alma süreçleri geliştirin.

Yüzükler Patikası

Etkinlikten uzak iletişim alışkanlıklarını saptayın; yeni modelleri araştırın; ya da çatışma yüklü ilişkilere bir çözüm bulun.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Gönüllülerle Çalışma

Gönüllülerle çalışmak için sağlam bir temel atın ve sürdürülebilir bir yol bulun.

Kırkayak Patikası

Gönüllü rol ve görevlerini tanımlayın, gönüllüler için bir destek yapısı geliştirin ve doğru gönüllüleri bulmak için bir strateji belirleyin.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Roller ve Sorumluluklar

Ekibiniz içindeki rol ve sorumluluk dağılımını geliştirin.

Mükemmel Bilmece Patikası

Sorumlulukların adil ve mantıklı biçimde dağılıp dağılmadığını, daha fazla desteğe ihtiyaç olup olmadığını çözümleyin ve iç bilgi paylaşımı ve iletişiminin yeni pratiklerini keşfedin.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve misyon açıklamanızı geliştirin.

Deniz Feneri Patikası

Değerleriniz ve ideallerinize dayanarak, örgütünüze rehberlik edecek ortak bir anlatı ve anlayış oluşturun.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Strateji

Kendi çalışma sahanız içinde iz bırakan bir etki uyandırma ya da mevcut zorlukları çözmenin en iyi yolunu belirleyin.

Hakikî Kuzey Patikası

Sıfırdan yeni bir strateji oluşturun ya da eski bir stratejinin üzerinden geçerek yenileştirin.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Risk ve Dayanıklılık

Örgütünüzün risk ve dayanıklılık yönetimini iyileştirin.

Kayalık Kanyon Patikası

Ekibinizin risk eşiğiyle ilgili bir anlayış oluşturun, örgütünüzün risklerini değerlendirin ve potansiyel riskleri karşılamak için somut bir plan geliştirin.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Mali Model

Örgütünüzün mali istikrar ve sürdürülebilirliğini arttırın.

Altın Kedi Patikası

Güncel parasal kaynak bulma stratejinizi çözümleyin, yeni modelleri araştırın ve bağışçılara nasıl yaklaşılacağını öğrenin ya da bir geliştirilen gelir modelini deneyin.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR
Photo

Bilgi ve Öğrenme

Kurumsal bilgi yönetimi ve öğrenmenizi iyileştirin.

Büyücü Patikası

Örgütünüzde bilgi, deneyim ve yordam bilgisini saptama, aktarma ve saklamaya dair yeni yöntemler edinin.

PATİKA DOSYALARI PATİKAYI İNDİR