ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ

Για κάθε συγκεκριμένη θεματική ανάγκη, η Εργαλειοθήκη σας παρέχει ένα προ-σχεδιασμένο εργαστήριο. Κάθε διαδρομή σας καθοδηγεί μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, συζητήσεων και ασκήσεων σε μια γόνιμη μαθησιακή διαδικασία. Τα περισσότερα εργαστήρια έχουν διάρκεια μιας ημέρας.

Πριν ξεκινήσετε να προετοιμάζετε το εργαστήριο σας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το “Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Εργαστηρίου” το οποίο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου να προετοιμαστεί κατάλληλα και να βρει συμβουλές, ιδέες και λύσεις σε διάφορα σενάρια που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια του εργαστηρίου!

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Βρείτε παρακάτω μια σύντομη ανάλυση του περιεχομένου του κάθε εργαστηρίου που σας προτείνει η Εργαλειοθήκη.
Αν γνωρίζετε ήδη τον θεματικό τομέα πάνω στον οποίο θέλετε να εργαστεί η ομάδα σας, κατεβάστε το αντίστοιχο εργαστήριο. Αν όχι, επισκεφθείτε την σελίδα της Εργαλειοθήκης και κατεβάστε την Κάρτα Μεθοδολογίας 01 - Καθορίζοντας τομείς προτεραιότητας.

Photo

Οικονομικό Μοντέλο

Αυξήστε την οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα του οργανισμού σας.

Το Μονοπάτι της Χρυσής Γάτας

Αναλύστε την τρέχουσα στρατηγική χρηματοδότησής που έχετε επιλέξει. Εξερευνήστε νέα οικονομικά μοντέλα. Μάθετε πώς να προσεγγίσετε πιθανούς υποστηρικτές. Δοκιμάστε νέα μοντέλα εισοδήματος.

Photo

Εσωτερική Επικοινωνία και Αποφάσεις

Αναπτύξτε μια λειτουργική και υγιή δομή εσωτερικής επικοινωνίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα στην ομάδα σας.

Το Μονοπάτι των Δαχτυλιδιών

Αναγνωρίστε αναποτελεσματικές πρακτικές που ακολουθείτε καθημερινά για την εσωτερική επικοινωνία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ομάδας σας. Ανακαλύψτε νέα μοντέλα και βρείτε λύσεις σε συγκρουσιακές σχέσεις.

Photo

Γνώση και Μάθηση

Αναγνωρίστε, διαχειριστείτε και αξιοποιήστε την εσωτερική γνώση της ομάδας και του οργανισμού σας για περαιτέρω ανάπτυξη και μάθηση.

Το Μονοπάτι του Μάγου

Μεταφέρετε πληροφορίες με αποτελεσματικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας σας, ανακαλύψτε και σχεδιάστε τον καταλληλότερο τρόπο κοινής χρήσης, αρχειοθέτησης και αποθήκευσης του υλικού και των πληροφοριών από τις δράσεις και τις δραστηριότητές σας. Βρείτε τρόπους να αποκτήσετε εμπειρία και τεχνογνωσία για τον οργανισμό σας.

Photo

Ρίσκο και Ανθεκτικότητα

Βελτιώστε την διαχείριση κρίσεων στον οργανισμό σας και δουλέψτε για την ανθεκτικότητα του σε περιόδους κρίσης και εξωτερικών δυσκολιών.

Το Μονοπάτι μέσα από το Φαράγγι

Κατανοήστε την αντοχή της ομάδας σας σε πιθανές δυσκολίες και κινδύνους. Αξιολογήστε τα ρίσκα που παίρνετε στον οργανισμό σας και αναπτύξτε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων μετά από συγκεκριμένες ριψοκίνδυνες ενέργειες.

Photo

Ρόλοι και Ευθύνες

Βελτιώστε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας σας.

Το Μονοπάτι για το Τέλειο Παζλ

Μελετήστε αν οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες με δίκαιο και λογικό τρόπο. Χρειάζεστε περισσότερα μέλη στην ομάδα σας; Ανακαλύψτε νέες πρακτικές για ανταλλαγή εσωτερικής γνώσης και καλύτερης επικοινωνίας.

Photo

Στρατηγική

Αναγνωρίστε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εργασίας που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο με τις δράσεις σας.

Το Μονοπάτι για τον Αληθινό Βορρά

Δημιουργήστε μία νέα στρατηγική για τον οργανισμό σας ή ανανεώστε την ήδη υπάρχουσα.

Photo

Όραμα και Αποστολή

Μελετήστε και αναπτύξτε το όραμα και την αποστολή της ομάδας και του οργανισμού σας.

Το Μονοπάτι προς τον Φάρο

Με βάση τις αρχές και τα ιδανικά σας, δημιουργήστε μία συλλογική αφήγηση που θα καθοδηγεί την ομάδα και τον οργανισμό σας.

Photo

Δουλεύοντας με Εθελοντές και Νέα Μέλη

Χτίστε γερές βάσεις και ανακαλύψτε έναν βιώσιμο τρόπο για να δουλεύετε με νέα μέλη και εθελοντές.

Το Μονοπάτι της Σαρανταποδαρούσας

Ορίστε τους ρόλους και τα καθήκοντα των νέων μελών ή/και των εθελοντών της ομάδας σας. Αναπτύξτε ένα υποστηρικτικό σύστημα για τα νέα μέλη και τους εθελοντές σας. Δημιουργείστε μια στρατηγική για να προσελκύσετε τα κατάλληλα άτομα για τις δράσεις και το έργο σας.

Photo

Δουλεύοντας Με Υποστηρικτές

Εργαστείτε στον τομέα των σχέσεων του οργανισμού σας με τους φορείς χρηματοδότησής / υποστήριξης του.

Το Μονοπάτι για τις γέφυρες

Ανοίξετε δρόμους προς ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ των φορέων / ιδρυμάτων χρηματοδότησης / υποστήριξης και της κοινότητας σας. Δουλέψτε και οραματιστείτε ποια θα ήταν η ιδανική σχέση που θα θέλατε να έχετε μαζί τους, χαρτογραφήστε το δίκτυο σας και δημιουργήστε μια αφήγηση που θα παρουσιάζει τις δράσεις και το έργο του οργανισμού σας.

Photo

Συλλογικός Αντίκτυπος

Εργαστείτε στον τομέα της ανοικοδόμησης συνεργασιών που στόχο έχουν μεγαλύτερο συλλογικό αντίκτυπο στον τομέα ενδιαφέροντος του οργανισμού σας.

Το Μονοπάτι της κοινής δράσης

Μαζί με τους συνεργάτες σας αναπτύξτε το κοινό σας όραμα και σκοπό καθώς και μια κοινή κατανόηση σχετικά με το ζήτημα στο οποίο έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε. Ορίστε μια σαφή και αποτελεσματική δομή ρόλων στο πλαίσιο της συνεργασίας σας και καταλήξτε σε μια εσωτερική συμφωνία για πρακτικά και στρατηγικά βήματα που θα κάνετε ξεχωριστά και από κοινού.

Photo

Ενεργοποίηση κοινότητας

Ενεργοποιήσετε άτομα που επωφελούνται από τις δράσεις του οργανισμού σας μέσα από μια εκδήλωση σχεδιασμένη για την κοινότητά σας.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ

Χαρτογραφήστε την κοινότητά σας, τις ανάγκες της και ξεκινήστε, συλλογικά, τον σχεδιασμό στρατηγικών για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. Ανακαλύψτε τους κατάλληλους φορείς-συνεργάτες για την επιτυχία αυτής σας της προσπάθειας.

Photo

Crowdfunding

Εργαστείτε για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη εκστρατεία crowdfunding για τις δράσεις, τα προγράμματα ή τα project του οργανισμού σας.

Το Μονοπάτι του χαρούμενου πλήθους

Βρείτε την κοινότητα που θα σας υποστηρίξει. Αποκτήστε έναν κοινό στόχο και μια ξεκάθαρη προσέγγιση/στρατηγική για την εκστρατεία σας μέσα στον οργανισμό σας ενώ παράλληλα δημιουργείτε το επικοινωνιακό υλικό που θα απεικονίζει το μήνυμα σας.

Photo

Γνωσιακή Αξιολόγηση

Αναπτύξτε πρακτικές αξιολόγησης που βασίζονται και ενθαρρύνουν την συλλογική μάθηση και την καινοτομία της ομάδα σας, βασιζόμενοι στην εμπειρικά αποκτημένη γνώση.

Το Μονοπάτι για τις Λίμνες Καθρέφτες

Πειραματιστείτε με ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στην ατομική και συλλογική γνώση. Αναπτύξτε και εφαρμόστε ένα πλαίσιο γνωσιακής αξιολόγησης της αποδοτικότητας καθώς και των καινοτόμων δράσεων / έργων της ομάδας σας.