TOOLS FOR CITIZENS

To jest krótkie wprowadzenie do Narzędziownika dla facylitatora warsztatu budującego potencjał organizacji. Przedstawia ono główne elementy Narzędziownika oraz pomaga przygotować i przeprowadzić warsztat dla zespołu.