ГРАЖДАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Това е кратко въведение за домакина, който ще фасилитира работилница за изграждане на капацитет с помощта на Кутията. То представя основните елементи на Кутията и помага за подготовката и провеждането на работилницата.