Είμαστε μια διεθνής ομάδα που συντονίζει την κοινότητα αλλά και τις δράσεις που αφορούν την Εργαλειοθήκη. Δουλεύουμε συλλογικά για την προώθηση, την επικοινωνία, την υποστήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης.
Η δουλειά μας είναι εθελοντική και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για να συνεχίσουμε το έργο μας, να μεγαλώνουμε την κοινότητα και να υποστηρίζουμε ομάδες, οργανισμούς και φορείς σε όλο τον κόσμο!
Με την βοήθεια σας μας επιτρέπετε να συνεχίζουμε να παρέχουμε σε όλους δωρεάν πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη, στις μεθοδολογίες και στα εργαστήρια της.
Αν θέλετε να υποστηρίξετε μια συγκεκριμένη ομάδα ή οργανισμό ή ακόμα και ένα σύνολο ομάδων από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή με συγκεκριμένο αντικείμενο, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να οργανώσουμε μια δράση που να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες.