Είμαστε μια διεθνής ομάδα που συντονίζει την κοινότητα αλλά και τις δράσεις που αφορούν την Εργαλειοθήκη. Δουλεύουμε συλλογικά για την προώθηση, την επικοινωνία, την υποστήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης. Η δουλειά μας είναι εθελοντική. Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε το έργο μας, να μεγαλώνουμε την κοινότητα και να υποστηρίζουμε ομάδες, οργανισμούς και φορείς σε όλο τον κόσμο. Με την βοήθεια σας μας επιτρέπετε να συνεχίζουμε να παρέχουμε σε όλους δωρεάν πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη, στις μεθοδολογίες και στα εργαστήρια της.