Ние сме самоорганизирано партньорство и международна общност, която непрекъснато подобрява и доразвива методите и инструментите в Кутията. Моля, подкрепи нашия доброволен труд, за да ни помогнеш да продължим да осигуряваме отворен безплатен достъп до Кутията с добро качество. Твоята подкрепа ще допринесе за нейното развитие през годините!