Нашата общност

Общността ни от обучители и фасилитатори се развива постоянно чрез срещи и обучения на международно и местно ниво. Тя се поддържа от активната ни международна мрежа от партньорски организации, отдадени на подкрепата на гражданското общество, в което има все повече общности, които биха могли да се облагодетелстват от работата ни.

Photos

Германия

#ПАРТНЬОР

Мариша Вайсер

Контакт Имейл
#ПАРТНЬОР

Андреас Нот

Контакт Имейл#ПАРТНЬОР

Ладен Юртагюлер

Контакт Имейл

Тунис

#ПАРТНЬОР

Елиес Гермази

Контакт Имейл

Русия

#ПАРТНЬОР

Елена Бобровская

Контакт Имейл

Украйна

#ПАРТНЬОР

Альона Каравай

Контакт Имейл

Гърция

#ПАРТНЬОР

Стелиос Вулгарис

Контакт Имейл