Photos

TOOLS FOR CITIZENS

W SKOMPLIKOWANYM ŚWIECIE

Świat staje się coraz bardziej złożony. W konsekwencji tych nieustających zmian rola społeczeństwa obywatelskiego również gwałtownie się przekształca. Aktorzy działąjący na tym polu stają się facylitatorami, innowatorami, adwokatami zmiany i dostawcami usług. Nowe społeczeństwo obywatelskie staje się ekosystemem, którego nie mógłby stworzyć żaden sektor działający w pojedynkę. Granice między poszczególnymi sektorami są zamazane. Organizacje reprezentujące działanie oddolne, społeczne przedsiębiorstwa lub kooperatywy - różni aktorzy, cel ten sam: pozytywny rozwój społeczny i wspólne działanie w czasach niepewności.

Projekt “Tools for Citizens” powstał w odpowiedzi na tę zmienną, niepewną, złożoną i niejednoznaczną rzeczywistość, w skrócie VUCA, (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) . Zapewnia łatwo dostępne narzędzia i formy pracy w konwencji “zrób to sam”. Narzędzia te odpowiadają na potrzeby zespołów i organizacji, przez co projekt wspiera aktorów społeczeństwa obywatelskiego chcących działać i współpracować w tym złożonym świecie. Narzędziownik powstał w ramach projektu “Tools for Citizens” i umożliwia aktorom społecznym rozwijanie ich organizacji, usprawnia pracę wewnątrz zespołów oraz ze społecznością lokalną. W przypadku złożonych sytuacji, przyczyny i rozwiązania nie są oczywiste na pierwszy rzut oka. Nigdy nie istnieje jedno rozwiązanie problemu, dlatego stworzyliśmy koncept warsztatów zorientowanych na proces skupiający się na konkretnych potrzebach. Oferujemy podejście “jak to zrobić” i sugerujemy spędzenie dnia z zespołem – popracujcie nad jednym wyzwaniem. Plan warsztatu, który nazywamy tu ścieżką, zawsze warto zaadaptować do waszych potrzeb i kontekstu. Jesteśmy przekonani, że tylko wy potraficie określić wasze wyzwania, stworzyć rozwiązania odpowiednie dla was. Tylko wy wiecie na ile potrzebujecie się zmienić. Udostępniając ten Narzędziownik, wspieramy was w podróży ku mocniejszemu zespołowi, stabilniejszej organizacji i lepszemu społeczeństwu.

HISTORIA NARZĘDZIOWNIKA

To historia połączonych sił ludzi i organizacji dla wzmacniania potencjału aktorów społeczeństwa obywatelskiego. Rozmowy pomiędzy Berlinem i Stambułem trwały dwa lata, międzynarodowy zespół projektowy rósł i projekt ruszył w 2017 roku. W zespole 8 osób i 4 organizacji rozpoczęliśmy tę podróż z Narzędziownikiem mając na celu stworzenie łatwo dostępnego zestawu w duchu “zrób to sam”. Miał on odpowiadać na lokalne potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Turcji. Rozpoczęliśmy od zbadania potrzeb, opracowaliśmy zarys ścieżek i metod, które jak najlepiej odnoszą do najczęstszych wyzwań stojących przed tureckim społeczeństwem obywatelskim.

W 2018 roku nasz zespół się powiększył - dołączyły 4 organizacje z Grecji. Kontynuowaliśmy pracę, jednocześnie poszerzając jej zakres. Greccy partnerzy rozwijali z nami narzędzia dopasowane do ich lokalnego kontekstu. Tworzenie materiału odpowiadającego realnym potrzebom aktorów umożliwiło nam lepsze zrozumienie problemów, którym chcieliśmy zaradzić. Społeczeństwo obywatelskie pod każdą szerokością geograficzną mierzy się z podobnymi wyzwaniami, choć ich przyczyny bywają odmienne. Mimo, że Narzędziownik powstawał dla dwóch, specyficznych kontekstów, wypracowane w nim rozwiązania są na uniwersalne i dają się z powodzeniem stosować wszędzie.

KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

Program opracował MitOst e.V. przy wsparciu Fundacji im. Roberta Boscha, we współpracy z Socius i Anadolu Kültür, COMM’ON, Art of Hosting Athina, z udziałem HIGGS i Impact Hub Athens oraz w konsultacji z Laden Yurttagüler i Yörük Kurtaran.

MitOst jest organizacją non-profit z siedzibą w Berlinie. Promuje wymianę kulturową i aktywne obywatelstwo w Europie oraz sąsiednich regionach. Mając 1,400 członków w 40 krajach oraz wielu partnerów, MitOst jest częścią dynamicznej sieci. Wspomaga działania i wdraża programy sprzyjające wymianie kulturowej, aktywnej postawie obywatelskiej, spójności społecznej oraz zrównoważonemu rozwojowi miast i wsi – wszystko to ponad podziałami kulturowymi, sektorowymi lub językowymi.

SOCIUS to spółka konsultingowa (z o.o. oraz kooperatywa wg prawa niemieckiego) wspierająca procesy rozwoju organizacyjnego i osobistego od 1998 roku. Ma siedzibę w Niemczech i pracuje z szeroką bazą międzynarodowych klientów, głównie z Europy centralnej i wschodniej, północnej Afryki oraz centralnej i południowo-wschodniej Azji. 

Anadolu Kültür została założona w 2002 roku  jako instytucja not-for-profit na rzecz kultury, w której przedstawiciele świata sztuki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego zbierają się, by tworzyć, wspierać i promować kulturę i sztukę w Turcji i zagranicą. Anadolu Kültür prowadzi działania wierząc, że wymiana oparta o kulturę i sztukę pomaga budować wzajemne zrozumienie oraz dialog, a także sprzyja pokonywaniu regionalnych różnic i uprzedzeń. W ich opinii szeroko rozwinięte życie kulturalne jest idealnym kontekstem dla dyskusji na temat pojęć takich, jak obywatelstwo, tożsamość i przynależność. 

COMM’ON  to organizacja non-profit z siedzibą w Atenach. Pełni rolę głównej organizacji w projektach innowacji i zrównoważonej współpracy społecznej w mieście oraz mniejszych społecznościach. Powstała jako wieloaspektowa przestrzeń, w której liderzy nowych inicjatyw społecznych mogą się spotykać, wzajemnie uczyć, wymieniać zasobami oraz tworzyć nowe, zrównoważone rozwiązania dające się wykorzystać w życiu codziennym oraz w budowaniu społecznego ekosystemu. COMM’ON wzmacnia barwną sieć oddolnych inicjatyw społecznych, zachęca różnorodnych interesariuszy do współpracy. Wspiera też proces transformacji wspólnie wypracowanej wiedzy w zasoby będące później podstawą nowych polityk i procedur o szerszym zasięgu.

AoHAthina to kooperatywa, inaczej: przedsiębiorstwo społeczne, zarejestrowana w Atenach w Grecji. Zainspirowana współczesnym, greckim kontekstem AoHAthina oferuje opcje uczenia się kolaboratywnego dla wyłaniających się liderów, osób, którym zależy na inicjowaniu i prototypowaniu nowych sposobów pracy i życia. AoHAthina organizuje szkolenia, letnie programy, laboratoria współpracy. Ponadto dostarcza usługi konsultingowe tym samym rozwijając praktyki przywództwa w czasach zmian systemowych.

Robert Bosch Stiftung jest jedną z wiodących w Europie fundacji związanych z prywatną firmą. Od ponad 50 lat podąża śladami dziedzictwa Roberta Boscha, podtrzymując jego zaangażowanie w sprawy społeczne. Fundacja wyłącznie i bezpośrednio służy celom charytatywnym. Skupia się na kwestiach zdrowia, nauki i badań, edukacji, społeczeństwa oraz stosunków międzynarodowych.

 

KIM JESTEŚMY

Program opracował MitOst e.V. przy wsparciu Fundacji im. Roberta Boscha, we współpracy z Socius i Anadolu Kültür, COMM’ON, Art of Hosting Athina, z udziałem HIGGS i Impact Hub Athens oraz w konsultacji z Laden Yurttagüler i Yörük Kurtaran.

Photos

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
PO WIĘCEJ INFORMACJI

Dowiedz się więcej