Photos

CIVIL ESZKÖZTÁR

EGY ÖSSZETETT VILÁGBAN

A világ folyton változik és egyre összetettebbé válik, így a civil társadalom szerepe is gyorsan változik. A civil társadalom szereplőinek feladatává egyre inkább a facilitálás, a kapcsolatépítés, az innováció, az érdekképviselet és a szolgáltatások nyújtása válik. Az új típusú civil társadalom egy olyan élő rendszerré alakul át, amelyet egyetlen szektor sem tudna egymaga létrehozni. A különböző szektorok közötti határok elmosódnak. A különböző szereplők – alulról jövő kezdeményezések, társadalmi vállalkozások vagy szövetkezetek – célja azonos: pozitív társadalmi fejlődést elérni, szembenézni a közös kihívásokkal és megtalálni a megfelelő utakat ezekben a bonyolult időkben.

A Civil Eszköztár (Tools for Citizens) projekt azért jött létre, hogy választ adjon erre a változékony, bizonytalan, komplex és homályos világra. Amikor a nehéz helyzetek egyben bonyolultakká is válnak, új megközelítésekre van szükség ahhoz, hogy reagálni tudjunk az új igényekre. Azzal, hogy könnyen hozzáférhető „csináld magad” módszereket és műhelyeket  biztosítunk a csapatok és szervezetek igényeinek kezelésére, támogatni szeretnénk a civil társadalom szereplőit, akik ebben az összetett világban tevékenykednek  és próbálnak együttműködni egymással. Az Eszköztár, amelyet a Civil Eszköztár projekt keretében fejlesztettük ki, lehetővé teszi a civil szereplők számára, hogy fejlesszék szervezetüket, és javítsák a csapatukban és a közösségükkel végzett közös munkát.

Az összetett helyzetekben az okok és a megoldások is ismeretlenek és sokfélék. Soha nincs egyetlen megoldás egy adott problémára. A konkrét igényekre szabható, folyamatorientált műhelyvázlatokkal iránymutatást próbálunk adni ahhoz, hogy hogyan dolgozhat a csapatotok egy adott problémán. Ezeket az Útvonalnak nevezett műhelyvázlatokat mindig a saját igényeitekhez és kontextusotokhoz kell igazítani. Hiszünk benne, hogy ti tudjátok legjobban azonosítani azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznetek, ti tudjátok legjobban megtalálni rájuk a megoldást, és ti magatok tudtok legjobban rájönni arra, hogy min kell változtatnotok. Az Eszköztárral segítünk nektek abban, hogy megtaláljátok a legmegfelelőbb utat egy erősebb csapat, egy erősebb szervezet és egy erősebb társadalom felé.

AZ ESZKÖZTÁR TÖRTÉNETE

A Civil Eszköztár úgy született, hogy néhány személy és szervezet egyesítette erőit annak érdekében, hogy megerősítsék a civil társadalmat. Több mint két évnyi berlini és isztambuli beszélgetés során állt össze az a nemzetközi csapat, amely 2017-ben végül útjára indította a projektet. A nyolc főből és négy szervezetből álló csapatunk azzal a céllal vágott bele az Eszköztár létrehozásába, hogy egy könnyen hozzáférhető, „csináld magad” eszköztárat fejlesszen ki, amely válaszokat ad a törökországi civil szféra aktuális kihívásaira és igényeire. Munkánkat az igények felmérésével kezdtük, majd olyan módszereket és műhelyvázlatokat dolgoztunk ki, amelyek a törökországi civil társadalom szereplőinek legfontosabb kihívásaira fókuszálnak.
2018-ban a központi csapat négy görög szervezettel bővült. Folytattuk és kibővítettük a fejlesztési folyamatot, és a görög civil társadalom szereplőivel közösen a görög kontextushoz igazodó eszközöket fejlesztettünk. Az, hogy a fejlesztés során az Eszköztárat a görögországi és a törökországi környezethez igazítottuk, lehetővé tette számunkra, hogy megértsük az ezekben a kontextusokban felmerülő egyedi igényeket és reagáljunk azokra. Az is látható ugyanakkor, hogy a jelenlegi bonyolult világban a civil társadalom világszerte hasonló kihívásokkal néz szembe, még akkor is, ha az okok helyenként eltérőek. Ezért azt gondoljuk, hogy a két fenti kontextusra kifejlesztett eszközök világszerte alkalmazhatók a civil társadalom megerősítésére.

ΤHE JOURNEY OF THE TOOLBOX

KIK VAGYUNK?

A programot a MitOst e.V. dolgozta ki a Robert Bosch Stiftung támogatásával, a Socius, az Anadolu Kültür, a COMM'ON és az Art of Hosting Athina együttműködésével, valamint a HIGGS és az Impact Hub Athens közreműködésével, a Laden Yurttagüler és a Yörük Kurtaran tanácsadói közreműködése mellett.

MitOst egy berlini székhelyű nonprofit szervezet, amely a kulturális cserét és az aktív polgári szerepvállalást segíti elő Európában és a szomszédos régiókban. 40 különböző országban tevékenykedő 1400 tagjával, valamint különböző partnereivel a MitOst egy dinamikus hálózat része. A MitOst olyan tevékenységeket ösztönöz és olyan programokat valósít meg, amelyek kulturális, szektorális vagy nyelvi határokon átívelve segítik elő a kulturális cserét, az aktív állampolgári hozzáállást, a társadalmi kohéziót, valamint a fenntartható városi és vidéki fejlődést.

SOCIUS egy tanácsadó partnerségi szerveződés, amely 1998 óta segíti a szervezeti és személyiségfejlesztési folyamatokat. Székhelye Németországban található, és nemzetközi ügyfelek széles körével dolgozik, főként Közép- és Kelet-Európában, Észak-Afrikában, valamint Közép- és Délkelet-Ázsiában. A SOCIUS a német jog szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaság (gGmbH) és szövetkezet (eG).

Anadolu Kültür 2002-ben alakult nonprofit kulturális intézményként a művészeti világ különböző területeiről, az üzleti életből és a civil társadalomból érkező személyek összefogásából, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy támogassák a kulturális és művészeti alkotói folyamatokat és azok megosztását Törökországban és külföldön. Az Anadolu Kültür azzal a meggyőződéssel folytatja tevékenységét, hogy a kulturális és művészeti csere segít a kölcsönös megértés és párbeszéd kialakításában, a regionális különbségek és előítéletek leküzdésében, és hogy a kulturális élet kiterjesztése ösztönzőleg hat az állampolgári szerepekről, az identitásról és a hovatartozásról való gondolkodásra.

COMM’ON egy athéni székhelyű  nonprofit szervezet, amely innovatív és fenntartható társadalmi együttműködések „gerincszervezeteként” működik a városban és kisebb közösségekben. A szervezetet olyan többszintű térként hívták életre, amelyben az új társadalmi tevékenységek irányítói találkozhatnak egymással, tanulhatnak egymástól, megoszthatják egymással eszközeiket, és közösen hozhatnak létre új, hatékony és fenntartható megoldásokat a közös élethez, létrehozva ezzel egy új társadalmi ökoszisztémát. A COMM’ON erősíti az alulról szerveződő tevékenységek nyüzsgő hálózatát, ösztönzi a különböző szociális témákkal foglalkozó érdekelt felek együttműködését, és támogatja, hogy a közösen kialakított tudás a politikai döntéshozatal eszközévé alakulhasson át.

AoHAthina egy Athénban bejegyzett szociális szövetkezeti vállalkozás. A közelmúlt görögországi kontextusából inspirálódva az AoHAthina alapvető célja, hogy együttműködő tanulási lehetőségeket kínáljon elkötelezett feltörekvő vezetőknek, akik a munkára és az életmódra vonatkozó új megközelítéseket kezdeményeznek és tesztelnek. Az AoHAthina képzéseket, nyári programokat, együttműködési laboratóriumokat és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, amelyek a rendszerszintű átalakulások idején képesek fejleszteni a vezetés gyakorlatát.

Robert Bosch Stiftung az egyik legnagyobb európai alapítvány, amely egy magánvállalathoz kapcsolódik. Az alapítvány több mint 50 éve követi Robert Bosch örökségét, kortárs formában folytatva az alapító társadalmi és szociális ügyek iránti elkötelezettségét. Az alapítvány kizárólag és közvetlenül jótékonysági célokat szolgál az egészségügy, a tudomány és a kutatás, az oktatás, a társadalom és a nemzetközi kapcsolatok területén.

KIK VAGYUNK?

A programot a MitOst e.V. dolgozta ki a Robert Bosch Stiftung támogatásával, a Socius, az Anadolu Kültür, a COMM'ON és az Art of Hosting Athina együttműködésével, valamint a HIGGS és az Impact Hub Athens közreműködésével, a Laden Yurttagüler és a Yörük Kurtaran tanácsadói közreműködése mellett.

Photos

További információk
rólunk

Tovább

További információkért
lépj velünk kapcsolatba!

Tovább