Photos

ГРАЖДАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ЕДИН КОМПЛЕКСЕН СВЯТ

Светът се променя динамично и постепенно става все по-комплексен. В резултат на това бързо се променя и ролята на гражданското общество. Граждански активните хора заемат ролите на фасилитатори, посредници, иноватори, застъпници, както и доставчици на услуги. Новото гражданско общество заживява под формата на цялостна система, която не може да съществува като фрагментирани сектори. Границите между секторите също се размиват. Неформални граждански групи, социални бизнеси и кооперации - всички те имат една обща цел, а именно положителното развитие на обществото, както и предизвикателството да се справят в тези комплексни времена.

Проектът „Граждански инструменти” е създаден като отговор на този изменчив, несигурен, обвързан и неопределен свят. Когато сложните ситуации се превърнат в комплексни, са нужни нови подходи, които да отговорят на новосъздадените нужди. За да подкрепим граждански активните хора в устрема им да действат и да си сътрудничат в този комплексен свят, ние предоставяме леснодостъпни инструменти, използващи подхода „направи си сам”, под формата на методи и работилници, които отговарят на нуждите им. Кутията е разработена в рамките на проекта „Граждански инструменти”. Тя дава възможност на активните хора да развиват организацията си, да работят с екипа и общността си.

В комплексни ситуации, причините и решенията са много и са неизвестни. Никога няма само едно решение на даден проблем. С дизайн на работилници, насочен към процесите, които протичат в организацията ви, ние ви предлагаме начини да прекарате един ден с екипа си, работейки по конкретен проблем. Този дизайн на работилница, който наричаме “Път”, винаги трябва да се адаптира към вашия контекст и нужди на екипа ви. Вярваме, че само вие наистина знаете пред какви предизвикателства сте изправени и следователно може да откриете решения за тях, както и да дефинирате конкретни стъпки, водещи към промяна. С Кутията ние ви подкрепяме, докато вървите по пътя към по-силен екип, организация и общество. 

ИСТОРИЯТА ЗАД КУТИЯТА

Историята зад проекта „Граждански инструменти” е една история за хора и организации, които обединяват сили в общата идея да подсилят капацитета на граждански активните хора. В продължение на две години водехме разговори в Берлин и Истанбул. Международният ни екип се разрасна и стартирахме проекта през 2017 г. Като екип от осем души и четири организации започнахме това пътешествие с целта да разработим леснодостъпни инструменти, използващи подхода „направи си сам”, които да отговорят на настоящите предизвикателства и нужди на местното гражданско общество в Турция. Започнахме с оценка на нуждите и разработихме модели и дизайни на работилници, които да отговарят на някои от най-големите предизвикателства, пред които са изправени граждански активните хора в Турция.

През 2018 г. основният ни екип се разрасна и към него се присъединиха четири гръцки организации. Продължихме работата си и заедно с тях разработихме инструменти, пригодени към гръцкия местен контекст. Приспособяването на Кутията към гръцкия и турския контекст ни помогна да разберем какви са нуждите на граждански активните хора по тези места и да потърсим отговори за тях. И все пак, гражданското общество по целия свят се сблъсква с подобни предизвикателства, макар и причините понякога да се различават от място на място: инструментите, разработени за тези два местни контекста, може да бъдат използвани за подсилването на гражданските общества по целия свят.

Как създадохме Кутията?

КОИ СМЕ НИЕ

Програмата е разработена от MitOst e.V., с подкрепата на Robert Bosch Stiftung, в сътрудничество с организациите Socius, Anadolu Kültür, COMM’ON и Art of Hosting Athina, както и със съдействието на HIGGS и Impact Hub Athens. Консултанти са Ладен Юртагюлер и Юрук Куртаран.

MitOst е организация с нестопанска цел със седалище в Берлин, която насърчава културния обмен и активното гражданство в Европа и съседните региони. Тя е част от динамична мрежа, обединяваща 1400 членове в 40 различни държави, както и различни партньори. Организацията насърчава дейности и изпълнява програми, които подпомагат културния обмен, активното гражданство, социалната кохезия и устойчивото развитие на градски и селски райони – отвъд културните, секторните или езиковите граници.

SOCIUS е консултантско партньорство, което фасилитира процеси на организационно и личностно развитие от 1998 г. насам. То има седалище в Германия и работи с широк кръг клиенти с международен обхват, главно в Централна и Източна Европа, Северна Африка, както и в Централна и Югоизточна Азия. SOCIUS е дружество с ограничена отговорност с нестопанска цел (gGmbH) и кооперация (eG) съгласно немското законодателство.w.

Anadolu Kültür е създадена като културна институция с нестопанска цел през 2002 г., когато хора от различни области на изкуството, бизнес средите и гражданското общество се обединяват, за да подкрепят създаването и споделянето на култура и изкуство в градове в Турция и в чужбина. Anadolu Kültür продължава дейността си с убеждението, че културният и художественият обмен биха могли да насърчават взаимно разбирателство и диалог, както и да подпомагат преодоляването на регионалните различия и предразсъдъци. По-богатият културен живот би довел до дискусии на теми като гражданство, идентичност и принадлежност.

COMM’ON е организация с нестопанска цел със седалище в Атина, която координира иновативни и устойчиви обществени сътрудничества в града и в по-малките общности. Тя е замислена така, че да отваря пространство за хора, активни в различни социални дейности, да се срещат и учат едни от други, както и заедно да откриват нови ефективни и устойчиви решения за съжителство, създавайки нова социална екосистема. Организацията поддържа мрежа от неформални граждански дейности, насърчава сътрудничеството между различни социално ангажирани заинтересовани страни и подкрепя превръщането на колективно акумулираните в мрежата знания в активи за разработване на политики.

AoHAthina е социалнa кооперация със седалище в Атина, Гърция. Вдъхновена от съвременния гръцки контекст, главната й цел е да предлага възможности за съвместно обучение както на нови лидери, така и на хора, които са ангажирани и поемат инициатива в прототипирането на нови начини на живот и работа. AoHAthina предлага обучения, летни програми, работилници за създаване на колаборации и консултантски услуги, които да развиват лидерските практики във времена на социална промяна.

Robert Bosch Stiftung е една от водещите фондации в Европа, свързани с частна компания. Повече от 50 години тя продължава наследството на Роберт Бош и неговата ангажираност със социални и обществени каузи. Фондацията служи единствено и само на благотворителни цели. Тя е активна в сферите здравеопазване, наука и изследвания, образование, общество и международни отношения.

КОИ СМЕ НИЕ

Програмата е разработена от MitOst e.V., с подкрепата на Robert Bosch Stiftung, в сътрудничество с организациите Socius, Anadolu Kültür, COMM’ON и Art of Hosting Athina, както и със съдействието на HIGGS и Impact Hub Athens. Консултанти са Ладен Юртагюлер и Юрук Куртаран.

Photos

Повече
за нас

Намери ни тук

Свържи се
с нас за още информация

Намери ни тук